• d3P adviseurs

    d3P adviseurs werkt al sinds 1992 vanuit de overtuiging dat organisatieontwikkeling begint bij mensen. Kwaliteiten staan nooit los van individuen, en personen zijn altijd onderdeel van hun omgeving. Als je professioneel vooruit wilt, is het onmogelijk om werk, gedrag en persoonlijke ontwikkeling als losse elementen te beschouwen. d3P adviseurs brengt ze met elkaar in verbinding. Met gespreksvoering als vertrekpunt, overstijgen we de waan van de dag, en boren we de oorspronkelijke drijfveren aan die kunde verheffen tot kunst en professionaliteit verrijken met toewijding.

    d3P adviseurs onderscheidt zich door de brug te slaan tussen tijdloze traditie en eigentijdse trends. Wij verspillen geen zuiver badwater, laat staan het kind. Tegelijkertijd doorzien we de kansen van het huidige tijdperk en weten we die te benutten. Zo rijmt d3P adviseurs persoonlijke kwaliteiten en ambities met collectieve doelen van organisaties, zodat mens en werk elkaar vinden.

  • Irma van Veen

    Vanuit mijn achtergrond als onderwijssocioloog met gedragspsychologische invalshoek, heb ik veel kennis van en ervaring met vraagstukken op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Mijn stijl van begeleiden is toegankelijk (maak een afspraak om dat te ervaren!). Vanuit vertrouwen kies ik een positieve invalshoek; altijd in aansluiting op de fase van persoonlijke ontwikkeling en concrete mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Mijn methodische benadering is veelzijdig, met inzet van verschillende technieken lever ik echt maatwerk.