• Outplacement

 • Van werk naar werk

  Van de nood een deugd maken. Dat is de essentie van outplacement. Om allerlei redenen kan het voor een organisatie onvermijdelijk zijn om een contract te beëindigen, of een functie op te heffen. Soms is dat balen. Toch hoeft het einde van een baan niet per se een punt te zijn achter je carrière: het kan ook de komma zijn die vooraf gaat aan een nog beter vervolg. Hoe dan ook is het moment dat een baan afloopt, het uitgelezen moment om de balans op te maken: houd ik me vast aan de veiligheid van het bekende, of is de tijd aangebroken voor een spannende nieuwe wending?

 • Voortvarend

  Trefzekere vervolgstappen plannen, vereist inzicht in wat je kunt en wat er bij je past. Dit vraagt dus zelfkennis: waar liggen mijn kwaliteiten en belemmeringen? Ben ik bereid en in staat om iets te veranderen, bijvoorbeeld door een opleiding te volgen, en welke organisatiecultuur past bij mijn persoonlijkheid? Werk dat wel aansluit op je vaardigheden, maar niet past bij je persoonlijkheid, geeft uiteindelijk geen voldoening. Pas als je ontdekt wat er nodig is om je persoonlijkheid en professionaliteit op één lijn te krijgen, heb je een frame in handen waarmee je gemotiveerd op zoek kunt gaan naar ander werk.

 • Concrete stappen

  Zodra je weet dat je werk gaat stoppen, is het zinnig om je vlot te oriënteren op iets nieuws. Het behoeft geen betoog dat een soepele overgang naar een volgende fase gebaat is bij zelfvertrouwen en motivatie. Bovendien is het dan gemakkelijker om je een voorstelling te maken van wat je kunt en wat er bij je past. Juist dan kun je een adequate analyse maken van de door jou te volgen toekomstformule. Wacht daarom niet af, maar neem je vervolgcarrière actief ter hand!

 • Outplacement

  Het outplacementtraject van d3P adviseurs is bedoeld voor medewerkers die om diverse redenen moeten of willen uitstromen uit het de organisatie waar zij voor werken. Het traject is erop gericht zo snel mogelijk een passende nieuwe functie te vinden, die aansluit bij de individuele drijfveren, persoonlijkheid en kwaliteiten. D3P adviseurs verkent samen met jou waar persoonlijke kansen en belemmeringen liggen voor je professionele toekomst. Vervolgens werken we de concrete stappen uit die leiden tot een goede match tussen jou en een nieuwe positie. Individueel maatwerk is daarbij het sleutelwoord. Voor sommigen is al van meet af aan helder wat ze verder willen. Voor hen hoeft misschien alleen de weg daar naartoe praktisch worden uitgestippeld. Anderen hebben juist eerst een pas op de plaats nodig om te (her)ontdekken waar hun hart ligt, voordat ze kunnen bepalen waar dit hen heen leidt.

  Drie fases
  1. Persoonsgerichte fase (bewustwording / zelfconceptverheldering)
  Zelfanalyse: wie ben ik, wat kan ik en wat past bij mij? Komen tot een persoonlijk profiel.

  2. Oriëntatiefase functie- en beroepsprofiel (horizonverruiming)
  Inzoomen op concrete expertisegebieden en werkterreinen waar je in zou passen en verkennen wat er praktisch voor nodig is om daarin terecht te komen. Je sollicitatie- en netwerkportfolio op orde brengen.

  3. Arbeidsmarktgerichte fase (kiezen en stappen zetten)
  Passende functieprofielen en vacatures zoeken en daadwerkelijk solliciteren en netwerken.
  Voor het hele outplacementtraject, dat begint bij de bekendmaking dat je werk gaat stoppen, tot het moment dat je met volle tevredenheid vaststelt dat je de juiste nieuwe baan hebt gevonden, bieden wij begeleiding, expertise en nazorg op maat.