• Organisatieontwikkeling

 • Organisatieontwikkeling

  Managers focussen van nature vaak op wat directe aandacht vraagt. Door snel te handelen en regels bij te stellen, organiseren ze van bovenaf vooral praktische zaken. Maar organisaties ontwikkelen zich niet alleen door hun zaakjes goed voor elkaar te hebben, maar ook dankzij de drijvende kracht van menselijke samen- werking, toewijding en creativiteit. Duurzaam excelleren in uw branche vraagt van managers het vermogen om te luisteren naar hun medewerkers. Het begint bij een brede aandacht voor organisatiecultuur en het samenspel tussen manager en individuele medewerker. Organisatieontwikkeling legt de verbinding.

 • Drie essentiële schakels

  Het functioneren van iedere organisatie kan worden geanalyseerd op grond
  van drie niveaus: structuur, cultuur en het individu. Interventies op het ene niveau hebben gevolgen voor het functioneren op het andere niveau, en als het op één ervan niet goed zit, hebben aanpassingen op een ander niveau niet het gewenste effect. Zorg daarom dat de schakels structuur, cultuur en individu zo in elkaar grijpen dat ze elkaar versterken, en het geheel de som der delen overstijgt.

 • Structuur

  Voor de meesten spreekt het voor zich dat de structuur binnen een bedrijf of organisatie moet kloppen: taakafbakeningen moeten helder zijn, werkprocessen effectief, en ondersteunende faciliteiten op orde. Want uw personeel kan nog zo toegewijd zijn, als de verantwoordelijkheden niet goed verdeeld zijn, en afspraken niet worden vastgelegd, loopt het spaak en lopen klanten weg. Maar daar houdt het niet op…

 • Cultuur

  Een optimaal functionerende organisatiestructuur is ingebed in een cultuur van soepel communicerende vaten en collegiaal gedrag. Zo’n cultuur maakt het mogelijk om elkaar ergens op aan te spreken, maar ook om op elkaar terug te vallen. Inzet op cultuur vindt in de praktijk vaak eenzijdig plaats. Medewerkers zijn bijvoorbeeld wel gemotiveerd, maar voelen zich niet echt gehoord. Ruimte voor verbetering dus. Versterking van de organisatiecultuur voedt de basis voor gezamenlijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid, twee belangrijke indicatoren voor succes. Maar ook daarmee zijn we er nog niet…

 • De individuele medewerker

  De cirkel is pas rond als ook het individu wordt aangesproken, aangemoedigd en uitgedaagd om uit te blinken. Zelf verantwoordelijkheid nemen voor persoonlijke ontwikkeling en die van de organisatie is essentieel. Met waardering, individuele ontwikkelingskansen en rechtstreekse betrokkenheid bij de organisatiekoers kunt u uw mensen ‘boeien’ en ‘binden’. U inspireert uw medewerkers bovendien door zelf de belichaming te zijn van wat u bij hen wilt zien. Zo bereikt u dat zij zich maximaal inzetten voor het gemeenschappelijk doel.

 • Onze werkwijze

  Ons aanbod op het gebied van organisatieontwikkeling is altijd maatwerk. We beginnen daarom met oriënterende gesprekken met sleutelpersonen binnen uw organisatie, op grond waarvan we een passend ontwikkelingsaanbod doen. Onderdeel daarvan is dat we zowel het MT als de organisatie ter plekke en op afstand begeleiden bij de verschillende fases van het gewenste veranderingsproces. Ook bedenken we steeds nieuwe interventies, zowel top-down als bottom-up, die dat proces aanzwengelen. Er valt te denken aan trainingen, coaching en workshops: in teamverband, of kriskras over afdelingsgrenzen heen.