• Loopbaan

  Het klinkt als een parcours dat je rennend aflegt, in een vloeiende lijn van start naar finish. Of als een klimroute naar de top, waar je – als hij eenmaal is uitgestippeld – niet meer van afwijkt om te pauzeren of van richting te veranderen. Natuur- lijk is dit een vertekend beeld. In werkelijkheid ontwikkelt een loopbaan zich zelden lineair, maar loopt hij eerder langs pieken en dalen, met diverse onvoorziene wendingen. Dat maakt het kiezen van vervolgstappen complex, maar houdt het ook spannend! Juist het blijven verkennen van jezelf en je talenten houdt je scherp, en zorgt ervoor dat je werk een uitdaging blijft.

 • Lekker in je vel

  ‘Verandering van spijs doet eten’. Dat geldt evengoed voor werk als voor voed- sel. Om lekker in je vel te blijven zitten, is het daarom goed om zo nu en dan met nieuwe mensen in aanraking te komen, of inhoudelijk je horizon te verleggen. Liefst natuurlijk zonder daarbij kwijt te raken wat je lief is. Om in volle overtuiging nieuwe loopbaanstappen te zetten – en daarbij de juiste balans te vinden tussen avontuur en veiligheid, tussen nieuw ontwikkelde talenten en behoeften – biedt d3P adviseurs individuele heroriëntatie.

 • Individuele heroriëntatie

  Heroriëntatie begint bij zelfanalyse. Om te bepalen waar je heen wilt, is het van belang eerst te begrijpen waar je nu staat en hoe je daar gekomen bent. Waar liggen je persoonlijke kwaliteiten en belemmeringen? Door welke motivatie werd je gedreven tot keuzes waar je minder tevreden over bent, en wat staat je in de weg om iets te bereiken wat je graag zou willen? Door je op dit soort vragen te bezinnen komt je horizon in zicht, waarop je vervolgens trefzeker een stip kunt plaatsen. Precies daar waar ambitie en potentie elkaar raken. Zodra je eenmaal weet wat je anders wilt, is het tijd voor actie.

 • Routekaart

  Zodra je eenmaal weet wat je anders wilt, is het tijd voor actie. Wat die actie inhoudt is volledig afhankelijk van je persoonlijke situatie. Ze kan variëren van het op gang brengen van een functionele ontwikkeling binnen je huidige werk, tot het uitkijken naar een compleet andere baan of een start als zelfstandige. D3P adviseurs helpt je tijdens de heroriëntatie op weg. In een vervolgtraject kunnen we je ook begeleiden bij de concrete realisatie van nieuwe ambities.

 • Werkwijze

  Na een intakegesprek volgen gemiddeld zo’n 10 individuele sessies van ongeveer 1,5 uur. Deze sessies worden aangevuld met een workshop Personal Branding van 1 dag (zie de brochure Personal Branding), en desgewenst een afstemmingsgesprek met de werkgever. De sessies richten zich op vier deelgebieden:

  1. Persoonsanalyse
  Ontdekken wat je sterke en minder sterke persoonskenmerken zijn, wat je drijft, op welke manier je keuzes maakt en waar je valkuilen en uitdagingen liggen.

  2. Visieontwikkeling
  Aan de hand van verschillende creatieve methoden werk je je toekomstige loop- baandoelen uit, bepaal je je koers en zet je gewenste taken, verantwoordelijkheden, functies en organisaties op een rijtje.

  3. Oriëntatie op het functieprofiel/ arbeidsprofiel
  Als je persoonsprofiel en wensenpakket helder zijn, vorm je deze om tot een con- creet en reëel arbeidsprofiel, waarmee je de vol overtuiging de boer op kunt.
  Ook als de heroriëntatie is afgerond, kan d3P in een vervolgtraject verdere on- dersteuning bieden. Denk daarbij ondermeer aan coaching bij het voeren van oriënterende en netwerkgesprekken, inzet van social media, ‘personal branding’, de keuze voor eventuele aanvullende scholing en/of het uitwerken van een on- dernemingsplan.